Γενική αίτηση εργασίας

Δεν βρήκατε την κατάλληλη θέση; Θα χαρούμε να λάβουμε μια γενική αίτηση εργασίας! Επιπλέον, επισημάνετε τα δυνατά σας σημεία στο βιογραφικό σας και κατονομάστε τους τομείς στους οποίους πιστεύετε ότι μπορείτε να μας υποστηρίξετε στη Widas Group.